Lean en Agile hebben veel met elkaar gemeen. Zowel binnen Lean als Agile is het resultaat waarmee je waarde creëert voor klanten het allerbelangrijkst. Beide stimuleren een mindset van continu leren & verbeteren en de verankering daarvan in de bedrijfscultuur. De mensen die het doen, zijn daarbij belangrijker dan de tools die je gebruikt.

De Lean en Agile principes en uitgangspunten overlappen elkaar dus voor een groot deel. Sterker nog, je kunt gerust stellen dat je niet Agile kunt werken zonder Lean te denken en omgekeerd. Toch zijn er ook verschillen en die hebben met hun oorsprong te maken.

Verschil Lean en Agile

Lean is voortgekomen uit het Toyota Productiesysteem (TPS), dat tussen 1948 en 1975 ontwikkeld is. Het doel ervan is het maximaliseren van klantwaarde en het reduceren van kosten door het minimaliseren van verspilling.

Lean is pragmatisch gegroeid als reactie op problemen die mensen tegenkwamen in productie-omgevingen. Inmiddels wordt Lean ook volop toegepast in het onderwijs, de zorgsector, het bankwezen en bij de overheid en verzekeraars.

Het Agile Manifesto is opgesteld in 2001 door 17 software-ontwikkelaars. Zij vonden de traditionele ontwikkelmodellen bureaucratisch, traag en bekrompen. Wat een remmende werking had op de creativiteit en effectiviteit van ontwikkelaars.

Agile methoden reduceren de risico’s door software te ontwikkelen in korte, overzichtelijke periodes (iteraties). Enkele bekende Agile ontwikkelvormen zijn Scrum, EXtreme Programming en Adaptive Software Development.

Lean is dus in een productie-omgeving ontstaan en Agile in een creatieve en kennisintensieve omgeving. Daarnaast focust Lean zich meer op de volledige organisatie en is Agile vooral een manier om als projectteam beter te functioneren.

Welke methoden en technieken zijn het beste?

Onder de Agile- en Lean principes zitten allerlei methoden en technieken. Zo kun je bij productontwikkeling of programma- en projectmanagement bepaalde Agile methodieken goed gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Scrum, het werken in multidisciplinaire teams die in korte sprints van 2 weken producten of diensten opleveren.

Value Stream Mapping (inzicht krijgen in de verspillingen binnen een proces) en Pull Processing (alleen produceren wat de klant op dat moment nodig heeft) zijn typisch Lean. Welke methoden en technieken het beste werken, is afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Lean en Agile zijn als tools in de bedrijfsgereedschapskist. Als je de principes van beide filosofieën kent en weet hoe je ze op de juiste manier inzet, dan ben je in staat om goed in te schatten wat jouw bedrijf wanneer nodig heeft. Agile betekent flexibel en dat is precies hoe je ermee om moet gaan, omdat iedere situatie weer anders is.

Lean en Agile zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

De Lean en Agile tools verschillen, maar de ideeën zijn dus vergelijkbaar en vullen elkaar uitstekend aan. Welke woorden je gebruikt, is afhankelijk van de mensen waarmee je werkt. Zo sluit het Lean begrippenkader en taalgebruik over het algemeen beter aan bij de belevingswereld van senior management.

Gezien al het voorgaande zal het je niet verrassen dat ik Professional Scrum Master ben. Samen met collega adviseurs van LeanResults help ik non-profits en bedrijven bij het wendbaarder maken van hun processen en teams.

Meer weten over hoe Lean en Agile samengaan?

Wil je graag meer weten over Lean en Agile en de concrete toepassing ervan binnen jouw jouw organisatie? Neem gerust contact op met mij via +31 (0)33 234 0 333 of welkom@leanresults.nl.


.
Louis Brackel LeanResults over waarom Lean en Agile niet zonder elkaar kunnenOver Louis Brackel, oprichter en mede-eigenaar LeanResults

Ruim 25 jaar ervaring als financieel manager, Master Black Belt in Lean, adviseur, coach en programma- en projectmanager op het gebied van performance management en Lean. Geen academische theorieën of vage concepten, maar straight to the point met bewezen tools.