Incompany Lean training voor teams

Een Lean quickstart met de eigen praktijk als vertrekpunt

Leren wat Lean inhoudt – en dat direct kunnen realiseren in de eigen organisatie. Dat is de uitkomst van onze incompany Lean training. Geen droge theorie, geen éénrichtingsverkeer, maar drie dagen actief aan de slag met eigen doelstellingen in kleine groepen.

Een training vol eyeopeners

Organisaties laten medewerkers met een reden een Lean management training volgen. Maar kennis alleen is niet voldoende om een verschil te maken. Daarom pakt LeanResults haar Lean trainingen anders aan. Lean management stelt de praktijk en werkvloer centraal: dat doet wij ook in onze trainingen.

U ziet dat processen niet lopen?

Dat communicatie over te veel schijven loopt? Dat output – kwantitatief en kwalitatief – beneden peil is? Dat vaststellen is één ding… maar nog geen diagnose. Dat maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk om concrete verbeterstappen te nemen.

Onze incompany Lean training schept helderheid

Onze driedaagse Lean training is erop gericht om efficiency issues in uw organisatie scherp te krijgen. In 80% van de gevallen is dat namelijk de moeilijkste stap. LeanResults leert uw direct betrokken medewerkers met andere ogen naar hun eigen processen te kijken. Zo legt uw team zélf de vinger op de zere plek.

Uw winst: intrinsieke motivatie en eigen ideeën

Uw medewerkers komen niet alleen met nieuwe inzichten uit de training, maar ook met een drive om de situatie te verbeteren. Het team doet zijn eigen constateringen, trekt zelf conclusies en bedenkt zelfstandig de eerste stappen voor procesverbetering.

Lean thinking defines value as providing benefit to the customer; anything else is waste.

– Eric Ries

Onze Lean trainingen zijn altijd maatwerk

Onze incompany Lean trainingen worden opgebouwd rond de vraag die u inbrengt – en zijn dus per definitie maatwerk. Het voorwerk doen we samen met u als opdrachtgever.

 • We bespreken de situatie en de processen die u wilt verbeteren

 • We bakenen een heldere scope af en scheiden hoofd- van bijzaken

 • We bepalen welke medewerkers deelnemen aan de Lean training

 • We definiëren de gewenste uitkomst van de training

Voor welke organisaties is deze Lean training?

Onze klanten hebben in de regel een omvang vanaf enkele honderden medewerkers. LeanResults werkt voor organisaties in uiteenlopende branches:

 • Bedrijven in telecom, handel, industrie en zakelijke dienstverlening

 • Overheidsinstanties en provinciale overheden

 • ROC’s, HBO’s en universiteiten

 • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Onze expertise ligt op het gebied van administratieve, financiële en ondersteunende processen, zoals sales, sales support, customer service, allerlei vormen van administraties, financiën, HR en IT. Daarnaast hebben we bij overheden, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen brede ervaring met hun primaire processen.

Klik hier voor een overzicht van onze klanten   

Voor welke medewerkers is deze Lean training?

LeanResults stemt haar Lean training af op de concrete vraag die u als opdrachtgever inbrengt. Daar hoort ook bij dat we u helpen om te bepalen welke medewerkers aan de training zullen deelnemen.

De optimale grootte van de multidisciplinaire groep is 5 tot 7 deelnemers en bestaat uit teamleiders en collega’s van de werkvloer. Ofwel: de mensen die het werk in het betrokken proces elke dag doen.

De training: learning by doing

In de training behandelen we de Lean basisprincipes. Aan de orde komen onder meer:

 • Introductie in Lean

 • De klant centraal

 • Lean game

 • Waardestroomanalyse

 • Data verzamelen, analyseren en KPI’s

 • Root Cause Analysis

 • Borgen van veranderingen

 • A3 denken

 • Dagstarts & operationeel management

 • Continu verbeteren

 • Verandermanagement

We hanteren het principe ‘learning by doing’. De deelnemers gaan direct aan de slag met wat ze leren, gericht op de problematiek zoals die in de intake is vastgelegd. De training is dan ook in hoge mate interactief.

Iedereen aan boord

De trainer betrekt alle deelnemers bij de de analyse van de problematiek en het genereren van ideeën. Daarbij weten we goed om te gaan met de samenstelling van het team. We creëren een veilige omgeving waarin ieders input welkom én gewenst is.

Wat mag u van de training verwachten?

De Lean training van LeanResults levert het volgende op:

 • Bottle necks en verspillingen in het proces zijn uitgekristalliseerd

 • De deelnemers hebben handvatten voor de eerste verbeterstappen

 • De motivatie hiervoor is intrinsiek en wordt gedragen door alle deelnemers

 • De deelnemers kennen de Lean basisprincipes én hebben die toegepast

 • Dat zal blijven doorklinken in hun manier van werken

Over de trainer

Louis Brackel foto op Lean Training paginaDe driedaagse Lean training wordt gegeven door drs. Louis Brackel RC, Master Black Belt in Lean en Professional Scrum Master.

Louis is sinds 1999 zelfstandig ondernemer en oprichter en mede-eigenaar van LeanResults.

Daarvoor werkte hij in verschillende financiële functies en als adviseur bij grote bureaus. Louis is altijd gespitst op het Lean potentieel in organisaties – en weet dat als geen ander boven water te krijgen.

Louis is een echte professional, deskundig, creatief en humorvol en toch scherp. Hij toont altijd interesse in de persoon en groep en behoudt continu de aandacht van mensen op interactieve wijze.

Luc Egging, Teammanager Planning & Control en Administratie, Gemeente Helmond

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Onze incompany Lean training is maatwerk. Benieuwd of de training u kan helpen stappen te zetten met uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op. In een telefonische of persoonlijke kennismaking kijken we graag met u of de Lean training voor u de meest geschikte oplossing is.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl

Incompany Lean management training voor teams in het kort

SCOPE

Praktijkgestuurde Lean training waarin een actueel proces in uw organisatie centraal staat. Deelnemers leggen volgens Lean principes zelf de basis voor eerste verbeterstappen.

DEELNEMERS

Bij het proces betrokken medewerkers, van werkvloer tot en met middle management.

GROEPSGROOTTE

De optimale groepsgrootte is 5 tot 7 deelnemers.

VOORBEREIDING

We bepalen de case en gewenste uitkomsten in een intake-gesprek met de opdrachtgever. Voor eventuele voorbereiding door deelnemers worden tijdig instructies verschaft.

THEORETISCHE KADERS

– Introductie in Lean
– Lean Visie
– Lean People
– Waarde
– Elimineren van Verspillingen
– Value Stream Mapping
– Visual Workplace
– 5S (Workplace Organization)
– Lean Metrics
– Kaizen – Rapid Team Problem Solving
– Change management

TRAININGSMATERIAAL

Het boek Zet je Lean-bril op – Verspilling zien en verwijderen door Brian Legein.

Zet je Lean bril op - Brian Legein

DUUR

De training duurt drie volle werkdagen. Data worden met u afgestemd.

LOCATIE

Deze incompany training wordt in principe bij u op locatie gegeven. Optioneel kan LeanResults een trainingslocatie verzorgen.

RAPPORTAGE & NAZORG

Als opdrachtgever ontvangt u een verslag van de training, met o.a. de bevindingen en gekozen oplossingsrichting van de groep. LeanResults vult dit aan met eigen waarnemingen, conclusies en aanbevelingen voor eerstvolgende acties en verdere aansturing.

UW INVESTERING

De kosten van de incompany Lean training voor teams bedragen inclusief de voorbereiding en nazorg € 995 per persoon bij 5 tot 7 deelnemers, exclusief btw en eventuele locatie- en cateringkosten.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Onze incompany Lean training is maatwerk. Benieuwd of de training u kan helpen stappen te zetten met uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op. In een telefonische of persoonlijke kennismaking kijken we graag met u of de Lean training voor u de meest geschikte oplossing is.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl