Als je Lean succesvol wilt implementeren, kun je niet zonder de 5 Lean principes. Het opeenvolgend toepassen van deze principes is namelijk wat Lean zo succesvol maakt. Het is een circulair proces dat steeds opnieuw doorlopen wordt om continu te kunnen verbeteren.

In deze blog bespreek ik de 5 Lean principes. Een uitgebreidere uitleg (en nog veel meer over Lean) kun je lezen in het gratis e-book Winnen met Lean.

afbeelding van de 5 lean principes

1. Waarde identificeren

De essentie van Lean is het maximaliseren van klantwaarde door het minimaliseren van verspilling. Maar hoe weet je wat verspilling is? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we een andere vraag stellen: Wat is van waarde voor de klant?

Het antwoord op die vraag verschilt per bedrijf, maar globaal kunnen we zeggen dat het neerkomt op het leveren van een dienst of product volgens de juiste specificaties, op tijd, op de juiste plek, tegen de juiste prijs en met de juiste service en beleving.

Het gaat in deze fase om effectiviteit. De efficiencyvraag komt hierna. Je moet éérst weten wat van waarde is voor de klant, want dat zijn de juiste dingen. Die dingen wil je vervolgens zo efficiënt mogelijk op de juiste manier doen.

Om wat van waarde is goed te kunnen beoordelen, worden de volgende definities gebruikt:

  • waarde: elke activiteit die direct waarde toevoegt aan een product of dienst en waar de klant voor wil betalen
  • onvermijdbaar werk: elke activiteit die geen waarde toevoegt aan een product of dienst, maar die onvermijdbaar is met de huidige technologie en methoden
  • verspilling: elke activiteit die geen waarde toevoegt aan een product of dienst

2. De waardestroom in kaart brengen

waardestroom proces afbeelding bij blog over 5 lean principes

De waardestroom bestaat uit alle activiteiten die binnen een organisatie betrokken zijn bij het leveren van een product of dienst. In deze fase wordt geanalyseerd hoe er waarde én niet-waarde geleverd wordt.

Het is van wezenlijk belang dat dit op een open en eerlijke manier gebeurt. Een nuttig hulpmiddel daarbij is de Value Stream Map, die de afhankelijkheden en volgorde direct duidelijk maakt. Vervolgens bekijk je hoe het proces er in de praktijk feitelijk uitziet.

3. Doorstroming creëren

Doorstroming zorgt ervoor dat het product of de dienst zonder onderbreking, vertraging of beschadiging naar de klant ‘stroomt’. Door de verspillingen uit de waardestroom te halen, creëer je een efficiënte waardestroom.

4. Pull invoeren

Produceren om een voorraad aan te leggen, is het tegenovergestelde van pull. Bij pull gaat het er juist om dat je alleen produceert en levert wat de klant op het moment van aanvraag nodig heeft. De voorraad wordt tot een absoluut minimum beperkt.

De dienstverlening van de organisatie wordt zo ingericht dat er altijd rekening gehouden wordt met de wensen van de klant. Om dat structureel en effectief te kunnen doen, moet je de vraag en het vraagpatroon van klanten kennen en daarop inspelen.

Door het pull principe toe te passen, zorg je ervoor dat er geen tijd, geld en hulpmiddelen worden verspild aan activiteiten die geen waarde toevoegen.

5. Streven naar perfectie

De invoering van de Lean principes brengt een cultuurverandering op gang die al snel tot effectievere en efficiëntere processen leidt. Het is een continu proces zonder eindbestemming, dat wordt gekenmerkt door een constante focus op perfectie. Die focus op perfectie geeft de juiste richting aan inspanningen, iets wat in veel organisaties wordt gemist.

Het streven naar perfectie wordt ondersteund door consequent het proces te volgen dat in onderstaande afbeelding verbeeld wordt. In de praktijk worden de stappen 1 t/m 4 echter zelden goed doorlopen. Er wordt meestal direct tot actie overgegaan zodra zich een probleem voordoet.

Een dergelijke werkwijze biedt geen structurele oplossingen. De problemen blijven zich juist alleen maar opstapelen, wat het vertrouwen in het eigen probleemoplossend vermogen ondermijnt. Met frustratie, stress en apathie tot gevolg. Vooral ook omdat stap 6, de borging, bijna altijd wordt vergeten.

definiëren t/m borgen - afbeelding bij lean principes blog

De 5 Lean principes goed en consequent toepassen, maakt van verspillingen opsporen en elimineren een bedrijfsgewoonte, met als doel perfectie. Lean perfectie betekent dat alle bedrijfsactiviteiten waarde toevoegen voor de eindklant, zowel extern als intern. Dát is het ultieme doel.

Wil je meer weten over de 5 Lean principes?

Ik kan me voorstellen dat je na het lezen van deze blog graag meer wilt weten of andere vragen hebt over Lean. Dus stuur gerust een mail naar welkom@leanresults.nl. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult van 1 uur. Ik hoor graag van je.


.
Louis Brackel LeanResults over de 5 Lean principesOver Louis Brackel, oprichter en mede-eigenaar LeanResults

Ruim 25 jaar ervaring als financieel manager, Master Black Belt in Lean, adviseur, coach en programma- en projectmanager op het gebied van performance management en Lean. Geen academische theorieën of vage concepten, maar straight to the point met bewezen tools.