Wat is een Agile organisatie? Welke componenten zijn daarvoor nodig? En hoe komt het dat deze er tezamen voor zorgen dat de organisatie in staat is te bloeien en te groeien in een continu veranderende omgeving? In deze blog bespreken we de belangrijkste onderdelen die een organisatie Agile maken.

Sterke focus op klant, markt en product/dienst

De waan van de dag is een welbekende valkuil. Managers en medewerkers worden er continu door afgeleid en dat maakt hun organisaties sterk intern gericht, wat het inzicht in marktontwikkelingen en de behoeftes van klanten niet ten goede komt.

Kansen en bedreigingen worden over het hoofd gezien en er worden producten, diensten en/of applicaties ontwikkeld die niet (meer) voldoen aan de klantwensen. Wil je dit voorkomen, dan is een sterke focus op de klant, de markt en het product of de dienst een vereiste – in die volgorde.

Een Agile organisatie heeft diepgaand inzicht in de klant, de marktontwikkelingen en haar producten en diensten. Deze kennis bepaalt welke richting het bedrijf kiest en wat er veranderd of verbeterd moet worden. Inzichten en keuzes worden bedrijfsbreed gedeeld en vertaald naar concrete kansen en verbeterinitiatieven.

Ook collega’s kunnen trouwens klant zijn, dat worden ‘interne klanten’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de levering van werkplekken, een begroting of een marketingplan. In dit artikel hebben we het steeds over klanten, maar daar worden dus ook interne klanten mee bedoeld.

Om kunnen gaan met continue verandering

Klantbehoeftes en de verwachtingen van klanten veranderen regelmatig, mede onder invloed van ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid, snelheid en complexiteit van die veranderingen toe. Hoe zorg je ervoor dat je bijblijft, zonder meegesleept te worden in de zoveelste hype?

Agile organisaties gebruiken daar het Agile Delivery Proces voor. Dit transparante leveringsproces bestaat uit 5 stappen en is flexibel en schaalbaar. Het stelt mensen in staat om naast de dagelijkse werkzaamheden effectief en gericht bezig te zijn met innovatie, product-/dienstontwikkeling en veranderingen of verbeteringen.

Het Agile Delivery Proces

Stap 1
Ideeën worden vertaald in concrete producten, diensten, veranderingen of verbeteringen.

Stap 2
Vervolgens worden deze geprioriteerd op basis van bedrijfswaarde, voordelen, klantimpact en werkdruk.

Stap 3
Agile teams realiseren de doelstellingen in nauwe samenwerking met de omgeving, op basis van de 7 Agile principes. In een stapsgewijs proces wordt er een volgende, meer complete versie van een werkende oplossing opgeleverd.

Stap 4
Een implementatieteam traint de organisatie zodat zij goed voorbereid is en het nieuwe product, de nieuwe dienst of de verandering of verbetering ‘zacht’ landt.

Stap 5
De beheerorganisatie beheert het nieuwe product, de nieuwe dienst of de verandering of verbetering en begeleidt de implementatie in de praktijk.

Operationele teams zorgen voor de uitvoering

In een Agile organisatie worden ook de dagelijkse werkzaamheden met een Agile mindset uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden hebben de operationele teams veel direct contact met klanten.

Daardoor zijn teams en medewerkers in staat om klantbehoefte veranderingen, nieuwe marktontwikkelingen en eventuele knelpunten te signaleren. Deze worden vervolgens gebruikt door de organisatie om de gekozen richting te checken en aan te scherpen, nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen en continu te verbeteren.

Een duidelijk Agile Delivery Proces in combinatie met effectief werkende operationele teams, zorgt ervoor dat een Agile organisatie het dagelijkse werk kan uitvoeren en tegelijkertijd kan innoveren en veranderingen en verbeteringen doorvoeren.

Onderliggende infrastructuur vereenvoudigen

Processen en systemen zijn onderling afhankelijk van elkaar. Dat vergroot de complexiteit, beperkt de innovatiemogelijkheden, beïnvloedt de time-to-market van nieuwe producten en diensten en uiteindelijk dus de wendbaarheid van de organisatie.

De onderliggende infrastructuur van een Agile organisatie is daarom eenvoudig en in lijn met de organisatierichting, het Delivery Proces en de operationele, zelfsturende teams. Het is niet eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen, maar wel noodzakelijk als je een Agile organisatie wilt worden en blijven.

Een Agile organisatie worden

Zowel non-profit organisaties als zorginstellingen en commerciële bedrijven kunnen een Agile organisatie worden en steeds meer en meer organisaties doen dat ook. Denk bijvoorbeeld aan de ING. Wij helpen onze klanten bij deze transformatie. Neem gerust contact met ons op als u daar meer over wilt weten. Dan plannen we een vrijblijvende (telefonische) afspraak in.


.
Louis Brackel LeanResults beantwoordt de vraag Wat is een Agile organisatie?Over Louis Brackel, oprichter en mede-eigenaar LeanResults

Ruim 25 jaar ervaring als financieel manager, Master Black Belt in Lean, adviseur, coach en programma- en projectmanager op het gebied van performance management en Lean. Geen academische theorieën of vage concepten, maar straight to the point met bewezen tools.