Processen 25% tot 40% efficiënter? Het kan.

Maak een succes van uw Lean implementatie

Doorlooptijden van orders van vier uur, in plaats van vier dagen. Diagnose-afspraken inplannen op dezelfde dag, in plaats van over zes dagen. Een begrotingsproces afronden in drie weken, in plaats van vier maanden – en nog met meer commitment ook. Het zijn maar een paar voorbeelden van resultaten die onze opdrachtgevers boeken met Lean.

Meer bereiken met minder

Iedere organisatie wil effectief en efficiënt opereren. Bedrijven hebben te maken met concurrentie en marktdruk. Overheidsinstanties kampen met budgettaire beperkingen. Zorgorganisaties bedien steeds kritischer wordende cliënten en patiënten. En onderwijsinstellingen zien de werkdruk alleen maar toenemen.

Effectiviteit en efficiëntie zijn geen keuze, maar een must.

Lean management is een perfect middel om met minder middelen en in kortere tijd betere resultaten te boeken. Maar te vaak wordt Lean verward met het kaasschaaf-principe. “Als we de kosten maar weten te drukken, dan wordt het resultaat onder de streep vanzelf beter.” Dat is niet wat Lean is.

Wanneer werkt Lean wel?

Lean is geen trucje, geen instrument. Het is een filosofie en een ‘way of life’, waarbij management en medewerkers continu streven naar maximale klanttevredenheid en het weghalen van verspillingen die daar niet aan bijdragen. Lean is dus duurzaam, gericht op blijvende verbeteringen.

LeanResults helpt bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties om zich die filosofie succesvol eigen te maken en dagelijks toe te passen.

Wat levert een implementatietraject met LeanResults u op?

 • Inzicht en overzicht
  “Waar beginnen we?”  is vaak de eerste en belangrijkste vraag in elk Lean traject. LeanResults beantwoordt die vraag in een goed uitgewerkte business case die alle pijnpunten bloot legt.
  .

 • Een praktische aanpak
  Geen enkele organisatie kan tientallen processen tegelijk optimaliseren. In onze business case duiden we de belangrijkste bottlenecks in uw organisatie – en waar de grootste winst kan worden geboekt. Daar beginnen we, in de wetenschap en met de ervaring dat de optimalisatie van ieder volgend proces steeds soepeler zal verlopen.
  .

 • Elan en motivatie
  Buiten alle kwantitatieve en financiële parameters is de mens de belangrijkste schakel in elk Lean traject. LeanResults werkt vanuit die overtuiging. Afnemende verzuim- en verloopcijfers binnen de organisaties waarvoor we werken zijn daarvan het sterkste bewijs – en de mooiste beloning voor onze klanten, hun medewerkers en onszelf.
  .

 • Return on investment
  Door onze bedrijfseconomische en financiële achtergrond zit het centraal stellen van ROI ingebakken in alles wat we doen. Dat is geen vage belofte, maar een harde doelstelling die we direct formuleren in de business case en steeds op het netvlies houden in het vervolg van de Lean implementatie.
  .

Lean implementeren met LeanResults: hoe gaat het in z’n werk?

Op hoofdlijnen kunt u het volgende verwachten:

 • Vrijblijvende intake
  Is Lean wat uw organisatie nodig heeft? Is LeanResults wat uw organisatie nodig heeft? In een telefonische of persoonlijke kennismaking geven we u een eerlijk antwoord op die vraag.
  .
 • Kick-off
  Gaat u met LeanResults in zee? Dan starten we met een kick-off sessie. In een dag of dagdeel brengen we samen met u en uw mensen de bottlenecks in kaart.
  .

 • Inhoudelijk voorstel
  Op basis van de kick-off stellen we een inhoudelijk voorstel op met de business case: de te realiseren verbeteringen, de te nemen stappen én de te verwachten ROI.
  .

 • Value stream mapping
  In brown paper sessies brengen we de waardestromen van het proces in kaart, zowel voor het huidige als het toekomstige proces. Vaak is dit de fase waarin bij alle betrokkenen ‘de kwartjes vallen’. Hier wordt de basis gelegd voor de verbeterinspanningen in de rest van het traject.
  .

 • Monitoring en begeleiding
  LeanResults werkt met uw verbeterteams in relatief korte trajecten aan specifieke processen. We blijven voortdurend betrokken en sturen bij waar nodig. Uw mensen doen het werk – wij zorgen ervoor dat enthousiasme en focus steeds aanwezig blijven. We overladen uw mensen niet met informatie, maar trainen ze op momenten dat ze kennis direct kunnen toepassen: learning by doing.

Een kennismaking is vrijblijvend, maar kan u veel opleveren

Benieuwd of LeanResults uw organisatie kan helpen in het formuleren én realiseren van Lean ambities? Neem vrijblijvend contact met ons. We gaan graag in op al uw vragen. We kunnen u daarbij concreet laten zien wat we voor andere organisaties in uw branche hebben bereikt.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl

Uw Lean implementatie met LeanResults

Ziet u dat processen in uw organisatie vastlopen of te veel tijd en menskracht opslokken?

Wilt u af van rompslomp en waste op de weg naar klanttevredenheid?

Zoekt u naar manieren om uw teams en afdelingen met maximaal rendement te laten samenwerken, en mensen weer te laten doen waar ze goed in zijn én plezier in hebben?

LeanResults helpt bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties bij de realisatie van hun Lean ambities. We zijn betrokken, ROI-gedreven en hanteren de menselijke maat.

LeanResults werkt en werkte onder meer voor de volgende organisaties:

Lean management implementatie Canon

Een kennismaking is vrijblijvend, maar kan u veel opleveren

Benieuwd of LeanResults uw organisatie kan helpen in het formuleren én realiseren van Lean ambities? Neem vrijblijvend contact op met ons. We gaan graag in op al uw vragen. We kunnen u daarbij concreet laten zien wat we voor andere organisaties in uw branche hebben bereikt.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl