Lean begint met leiderschap

Coaching voor Lean projectleiders

Een Lean projectleider faciliteert, motiveert en inspireert, maar is ook ‘maar’ een mens. Onze coaching geeft de Lean projectleider de tools, knowhow en het vertrouwen dat hij of zij nodig heeft. En levert daarmee een directe, merkbare bijdrage aan het succes van het project.

Nobody said it would be easy

Lean is een reis, geen bestemming. Organisaties die voortdurend willen verbeteren, kennen feitelijk geen eindstation. Dat vraagt bijzondere eigenschappen van de projectleider van een Lean traject. Hij moet leiderschap tonen, cultuurverandering bewerkstelligen, verbinden en ja, vaak ook weerstanden overwinnen. Niet opleggen of dicteren, maar activeren en motiveren.

Dankbaar werk. Maar niet zonder uitdagingen.

Lean doelen bereiken – en eigen doelen bereiken

Voor een Lean projectleider is een project geslaagd als de Lean doelstellingen worden gerealiseerd. Kennis van Lean is daarbij een onmisbaar onderdeel van de bagage. We zien vaak dat daar vooraf in wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld met een training, al dan niet klassikaal. Maar de praktijk pakt vaak heel anders uit dan de schetsen die de trainer op het whiteboard maakt.

LeanResults biedt een andere oplossing: het LeanResults coaching- en ontwikkelingsprogramma voor Lean projectleiders. Praktijkgerichte en persoonlijke ondersteuning van Lean experts die óók gecertificeerd coach zijn.

Gebaseerd op het Lean Black Belt Ontwikkelingsprogramma

Ons coachingsprogramma voor Lean projectleiders is gebaseerd op het Lean Black Belt ontwikkelingsprogramma dat we zowel in Nederland als in het buitenland aanbieden.

Bijzonder is dat we in het coachingsprogramma in de meeste gevallen de statistische Six Sigma aspecten weglaten. We willen bagage meegeven, geen ballast. En dat statistische deel van Six Sigma is in veel gevallen een omweg.

Onze Lean coaching is 100% is afgestemd op de praktijk:

 • volgt het ritme en de duur van het Lean project

 • richt zich specifiek op de behoeften van de Lean projectleider

 • biedt just in time learning: kennisoverdracht waar en wanneer het nodig is

 • reageert op de ontwikkelingen en uitdagingen in het project

 • en is gebaseerd op gedegen kennis en ervaring met coaching in de brede zin van het woord

Kennisfundament voor toekomstige Lean projecten

Na afloop van het coachingtraject kan de projectleider niet alleen terugkijken op een geslaagd en ook persoonlijk bevredigend project met groei voor hemzelf als gevolg, maar heeft hij ook een fundament gelegd voor toekomstige projecten.

Onderwerpen die tijdens de Lean coaching aan bod komen zijn:

 • Introductie in Lean

 • Lean visie

 • Lean people

 • Lean elementen, regels en tools

 • De projectleider als Lean coach

 • Verspillingen elimineren

 • Kaizen rapid team problem solving

 • Value Stream Mapping

 • Visual Workplace

 • 5S (werkorganisatie)

 • Team coaching

 • Lean KPI’s

 • Policy Deployment

 • Lean Transformatie en Roadmap

 • Change Management

Literatuur zoals Praktisch Lean Management, The Toyota Way to Lean Leadership en The Lean Enterprise Memory Jogger for Service maakt onderdeel uit van en is inbegrepen in het coachingtraject.

Praktische templates

LeanResults is betrokken bij talloze Lean transformaties en projecten en heeft een uitgebreide library van templates en slides die projectleiders het leven makkelijker maken. Bijvoorbeeld op het gebied van projectdefinitie, projectselectie en projectvoortgang, maar ook over thema’s zoals change management.

Het wiel uitvinden is dus niet meer nodig: we stellen in het coachingtraject al deze tools beschikbaar aan de projectleider.

Trainingstijd wordt werktijd

De Lean coaching van LeanResults rekent af met de tijdsinvesteringen van klassikale Lean trainingen, de dagen in trainingsruimtes, de reistijd naar trainingslocaties. Coachingsessies vinden plaats op de werkplek en in werktijd, en gaan over het onderhanden project. Daarmee wordt trainingstijd direct effectief besteed aan werkdoelen. Daarbuiten zijn er Skype-sessies en is de coach 24/7 per e-mail en telefonisch bereikbaar bij urgente vragen.

Coaching volgens de essentie van Lean dus: elke verspilling wordt geëlimineerd.

Projectsucces én persoonlijk succes

Een projectleider vult zijn rol beter in als hij ook zijn eigen persoonlijke doelen kan verwezenlijken. Waar zit voor hem – of uiteraard haar – de diepere motivatie en persoonlijke groei? Waar haalt hij zijn ‘kicks’ uit? Wat zijn zijn ambities en talenten?

LeanResults kijkt naar het project én de persoon. Een aanpak die helemaal aansluit bij onze visie dat de mens de belangrijkste succesfactor is in Lean management.

De resultaten van een Lean coachingtraject

Het LeanResults coaching- en ontwikkelingsprogramma voor Lean projectleiders is een investering met een drievoudige ROI:

 • het Lean project profiteert

 • de Lean projectleider profiteert

 • de organisatie profiteert

De meetbare effecten zijn niet alleen direct zichtbaar, maar ook cumulatief en duurzaam: een geslaagd Lean project, een gegroeide Lean professional en een organisatie die daar de vruchten van plukt.

Interessant voor u – of voor uw projectleiders?

Bent u Lean projectleider? Of wilt u in uw organisatie uw projectleiders helpen in het realiseren van hun succes én dat van de organisatie? Neem dan contact op met LeanResults voor een vrijblijvende oriëntatie op de mogelijkheden.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl

Lean coaching: goed voor project, projectleider en organisatie

De rol van een Lean projectleider is dankbaar, maar niet zonder uitdagingen. LeanResults coacht al jaren Lean projectleiders op een gerichte en effectieve manier in het realiseren van de doelstellingen én persoonlijke leerpunten en ambities. Het coachingtraject kenmerkt zich door efficiënte kennisoverdracht waar en wanneer dat nodig is, volledige afstemming op de projectleider als persoon en het onderhanden project, en genereert een maximaal rendement uit de leertijd.

Interessant voor u – of voor uw projectleiders?

Bent u Lean projectleider? Of wilt u in uw organisatie uw projectleiders helpen in het realiseren van hun succes én dat van de organisatie? Neem dan contact op met LeanResults voor een vrijblijvende oriëntatie op de mogelijkheden.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl