Er is een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Een probleem dat alsmaar nijpender wordt, omdat Nederland vergrijst. We leven steeds langer, maar lang niet altijd in goede gezondheid. En hoe ouder we worden, hoe meer hulp we nodig hebben. Hoe kunnen we al die ouderen en zieken nu én in de toekomst blijven helpen?

Ingrijpende zorgtransitie

In de zorg is een ingrijpende transitie gaande. Deze sector heeft niet alleen te maken met allerlei technologische innovaties en de digitalisering. Ook de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, is aan het veranderen.

Efficiency krijgt een steeds grotere rol toebedeeld en dat moet ook wel, gezien de demografische ontwikkelingen. Daarnaast spelen financieel-economische en politieke afwegingen een rol. Er moeten veel meer mensen geholpen worden, terwijl er minder geld beschikbaar is.

Tegelijkertijd worden er door de samenleving kwaliteitsverbeteringen geëist, zoals:

  • meer handen aan het bed
  • succesvollere behandelingen
  • meer privacy en respect voor patiënten

Daar komt bij dat wachtlijsten niet meer worden geaccepteerd, aanrijtijden van ambulances steeds korter moeten en we moeite hebben met beperkingen van het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Het mag duidelijk zijn dat de zorg onder druk staat.

Toepassing van Lean in de zorg

Zorginstellingen worden vaak gerund door bevlogen zorgprofessionals, die gefocust zijn op het verlenen van maximale zorg. Vanuit hun positie hebben zij meestal minder ervaring met het efficiënter en effectiever maken van processen.

De controller is één van de personen die het voortouw kan nemen om collega’s daarbij te helpen. Hij of zij is de financieel-economisch expert die directie en management ondersteunt bij het besturen en beheersen van de organisatie.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, is kennis van de Lean principes onmisbaar. Niet zozeer in de zin van terminologie. Het is veel belangrijker te weten wat de Lean tools zijn en hoe je ze op de juiste manier inzet.


Snel meer weten over het succesvol toepassen van Lean in de zorg?
Maak dan gebruik van de vrijblijvende consult mogelijkheid van 1 uur.


Lean is veel meer dan standaardisatie en statistieken

Bij de toepassing van de Lean filosofie draait het vooral om het laten groeien van de mens in de organisatie en de motivatie om continu te verbeteren, op een manier die waardevol is voor patiënten. Dit sluit naadloos aan op de basisfilosofie van zorgorganisaties: het leveren en verbeteren van de zorg voor de patiënt.

Soms denken mensen echter dat Lean alleen maar draait om standaardisatie en statistieken. Zonder dingen te meten is het natuurlijk onmogelijk om te bepalen of je beter wordt. Je ontkomt er dus niet aan om doorlooptijden en verspillingen bij te houden.

Bij de toepassing van de Lean filosofie is het steeds zoeken naar de juiste balans tussen zorgkwaliteit en het meten van verbeteringen. Lean is in ieder geval een bewezen werkwijze die ook geschikt is voor zorgorganisaties en vanaf morgen direct toepasbaar.

Een voorbeeld uit onze praktijk

Eén van onze klanten was een redelijk goed functionerende zorginstelling. Zij werden geconfronteerd met steeds hogere eisen wat betreft dienstverlening en kwaliteit, terwijl er geen budget was om die hogere eisen bij te benen.

De organisatie was al met KPI’s en een PDCA verbetercyclus bezig, maar er was meer verdieping nodig en ze wilden hulp bij het concreet toepassen van de Lean principes. In overleg met ons werden er 2 concrete doelstellingen geformuleerd:

  1. het dagelijkse werk moet de basis worden voor continue verbetering, daar moesten houding en gedrag op aansluiten
  2. de patiënttevredenheid en zorgkwaliteit moesten hoger, de kosten lager

LeanResults start altijd met het maken van een businesscase. Daardoor waren de kosten vooraf inzichtelijk en had de zorginstelling zekerheid over de te verwachten opbrengsten. Na het uitvoeren van de Lean Readiness Scan gaven we de volgende trainingen aan medewerkers op de verschillende afdelingen:

En dat had indrukwekkende gevolgen. De effecten van de verbeterde zorgkwaliteit en patiënttevredenheid waren al binnen een paar maanden duidelijk merkbaar en de investering in het Lean programma werd binnen 8 maanden terugverdiend. De volledige case met alle resultaten en de conclusies kun je hier lezen.

Werk je in de zorgsector en wil je graag meer weten over Lean?

Neem dan contact op via +31 (0)33 234 0 333 of welkom@leanresults.nl. Of maak gebruik van de consult mogelijkheid van 1 uur. Dan bespreken we vrijblijvend wat de beste mogelijkheden zijn voor jouw zorginstelling.


.
Louis Brackel LeanResults over Lean in de zorg voor een zorgzame toekomstOver Louis Brackel, oprichter en mede-eigenaar LeanResults

Ruim 25 jaar ervaring als financieel manager, Master Black Belt in Lean, adviseur, coach en programma- en projectmanager op het gebied van performance management en Lean. Geen academische theorieën of vage concepten, maar straight to the point met bewezen tools.