Case

Zorginstelling verhoogt patiënttevredenheid en kwaliteit met Lean

De situatie

Een redelijk tot goed functionerende zorginstelling ziet zich geconfronteerd met steeds hogere eisen aan dienstverlening en kwaliteit. Er is geen budget om die hogere eisen bij te benen.

De ambitie

Als het niet uit de lengte kan, dan moet het uit de breedte. De instelling was al met KPI’s en een PDCA-verbetercyclus bezig, maar wilde die meer verdieping en richting geven door Lean principes toe te passen. In overleg met LeanResults werden twee concrete doelstellingen geformuleerd:

  1. Het dagelijkse werk moet de basis worden voor continue verbetering, waarop houding en gedrag moeten aansluiten.
  2. Patiënttevredenheid en zorgkwaliteit moesten hoger, de kosten lager

De aanpak

LeanResults start altijd met het maken van een business case. Daardoor wist de zorginstelling vooraf wat de kosten zouden zijn en had ze zekerheid over de te verwachten opbrengsten. Na het uitvoeren van de Lean Readiness Scan gaven we de volgende trainingen aan medewerkers op verschillende afdelingen:

De resultaten

De samen gedefinieerde business case identificeerde het verbeterpotentieel en legde de basis voor het kiezen van meest kansrijke verbeterprojecten. Onder begeleiding van LeanResults hebben medewerkers tijdens de Green en Black Belt training deze projecten succesvol opgepakt en uitgevoerd. Ook is een in Black Belt getrainde medewerker aan de hand van zijn eigen projecten en programma opgeleid tot programmamanager.

Deelnemers aan de training hebben naar aanleiding van die trainingen:

  • Dagstarts ingevoerd. Dit leverde een grotere betrokkenheid op, een sterke reductie van klachten en een efficiënter management van de dagelijkse operatie.

  • Projecten kunnen opstarten. Op basis van de brown paper methode werden de huidige en toekomstige processen in beeld gebracht.

  • Verbeterplannen gedefinieerd met de A3 methode.

  • KPI’s in de zorgteams gebruikt om de verbeteringen te volgen en vast te houden.

De conclusies

Door eigen medewerkers in Lean te bekwamen en vooral ook te ‘enablen’, kan een organisatie binnen bestaande budgetten en begrenzingen meer bereiken – of dat zelfs realiseren tegen lagere kosten. In dit specifieke geval verdiende de zorginstelling haar investering in het Lean programma ruim binnen 8 maanden terug, terwijl de verbetering in zorgkwaliteit en patiënttevredenheid al binnen enkele maanden zichtbaar waren. Bovendien heeft Lean een cumulatief effect: als het eenmaal in de genen zit, wordt verbetering een tweede natuur. De ROI daarvan valt bijna niet meer in geld uit te drukken.

“De trainers van LeanResults leven zich in in onze problematiek en passen de training daarop aan. Dat is ontzettend inspirerend, we kunnen daardoor zelf goede eerste stappen zetten met Lean.”

— Een deelnemer aan de trainingen

Wat zijn úw ambities?

Lean ook voor uw organisatie veel betekenen. We helpen u daar graag bij. Leg ons gerust uw business case voor: we brengen graag vrijblijvend de mogelijkheden voor u in kaart.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl

Lean voorbeeld zorgsector

Over de opdrachtgever

LeanResults voerde deze opdracht uit voor een zorginstelling met ca. 1.200 medewerkers en ca. 1.000 cliënten, gespecialiseerd in thuiszorg, welzijn, geriatrische revalidatie en palliatieve zorg. De zorg wordt geleverd op verschillende vestigingslocaties en in de wijk.

Wat zijn úw ambities?

Lean ook voor uw organisatie veel betekenen. We helpen u daar graag bij. Leg ons gerust uw business case voor: we brengen graag vrijblijvend de mogelijkheden voor u in kaart.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl