Desso is leverancier van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt en op dat gebied een topspeler in de zakelijke markt. Desso’s producten zijn te vinden in kantoren, bankgebouwen, winkels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten en zorgcentra.

Tot haar klanten rekent Desso onder andere ABN AMRO, Rabobank, Akzo Nobel, Ministerie van Veiligheid en Justitie, KPMG, PWC, Deloitte, Allianz, Canon, EDF, HSBC, Porsche, Procter & Gamble, SNCF, Nestlé en vele anderen.

LeanResults ondersteunde Desso Group met een Lean management traject. In onderstaande video vertelt CFO Tom Francken van Desso Group over de rol van LeanResults bij het identificeren en aanpakken van knelpunten, verbetering van de interne communicatie en sfeer, en het reduceren van onnodige fouten en faalkosten.

Waarom wilde Desso aan de slag met Lean?

Tom Francken: “Wij zijn als Desso eigenlijk een outsource bedrijf en daarin is onder andere Order To Cash een belangrijk proces. Binnen Desso zijn wij een tijd geleden gestart met Be One. Eén team zijn, één organisatie zijn, wat zich heel erg richt op operations.

Desso is meer dan één operation. Wij hebben natuurlijk heel veel ondersteundende diensten. Het belangrijkste proces voor die ondersteundende diensten is Order To Cash (OTC). Dus het verwerken van een order door de hele organisatie, inclusief de planning en uiteindelijk expeditie.

Dat proces kon beter. Dus vonden we het zinvol om dat proces eens helemaal door te lichten met ondersteuning van een expert. Samen met Louis en zijn mensen hebben we het OTC proces in kaart gebracht. We kregen een onafhankelijke visie over welke knelpunten er waren en over welke zaken wel en niet logisch zijn.

Dat was het uitgangspunt, het startpunt. Successievelijk zijn uiteindelijk al die knelpunten en zaken aangepakt gedurende het project.”

De belangrijkste Lean resultaten van het Verbeterplan OTC voor Desso

 • Medewerkers binnen het OTC proces weten elkaar nu veel beter te vinden. Ze hebben samen verbeteringen doorgevoerd en overleggen nu wekelijks over verdere verbeteringen. Er is commitment van de directie en er is een blijvende dynamiek gecreëerd.
  .
 • Er wordt nu de tijd genomen voor verbeteren, in plaats van alles ‘snel snel’ te doen. Er is een goede balans tussen denken en doen, ofwel: medewerkers ‘doenken’ nu. De sfeer op de afdelingen is verbeterd en mensen zijn veel doelbewuster bezig met waar het om gaat binnen het bedrijf.
  .
 • Er zijn activiteiten geëlimineerd met als gevolg een reductie in de bezetting.
  .
 • De prestaties zijn meetbaar verbeterd:
  • 70% rework verminderd
  • 60% kwaliteitsverbetering
  • 75% efficiencyverbetering
  • 14% stijging medewerkerstevredenheid
   .
 • Resultaten op de afdeling Verkoop:
  • veel beter aanleveren van informatie voor de aanmaak van nieuwe klanten, verkooporders enzovoorts
  • meer onderlinge communicatie, ondanks dat men elkaar weinig ziet vanwege de eigen rayons
  • meer openheid en begrip, kortere lijnen, beter weten wat er speelt: zaken gaan niet meer ‘over de schutting’ naar de Verkoop Binnendienst
   .
 • Resultaten op de afdeling Verkoop Binnendienst:
  • door dagstarts betere afstemming binnen het team en met verkoop, een wij-gevoel in plaats van een wij-zij-gevoel
  • volgen van de belangrijkste KPI’s
  • wekelijks overleg met verkoop en debiteurenbeheer
  • uniforme werkwijzen en die standaard wordt steeds weer aangepast op basis van nieuwe inzichten
  • betere communicatie over levertijden
  • een veel efficiënter proces
   .
 • Resultaten op de afdeling Magazijn (op 30 km afstand):
  • verbeterde magazijninrichting
  • standaardisatie van werkprocessen
  • dagstart aan de hand van Verbeterbord: verbeterpunten worden snel opgepakt, meer interactie en motivatie
  • gestandaardiseerde communicatie met afdeling binnendienst: First Time Right
  • versnelde controle op en verwerking van retouren

Kunnen we ook uw organisatie helpen?

Geholpen door onze programma’s wordt het behalen van de radicale verbeteringen veel eenvoudiger, natuurlijker en effectiever. Wij richten ons met name op dienstverleners, de zorg en de overheid, zie onze Referenties pagina.

Binnen organisaties uit andere sectoren richten we ons met name op het verbeteren van de ondersteunende processen zoals financiën, HR, IT, R&D, verkoop, customer service, credit control, facilitaire zaken etc.

LeanResults biedt zowel de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met de Lean filosofie als volledige ondersteuning bij bedrijfsbrede Lean implementaties. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op: bel +31 (0)33 234 0 333 of e-mail naar welkom@leanresults.nl.

Een andere klant aan het woord

Beluister ook het verhaal van Peet de Reuver, manager en teamleider bij Provincie Utrecht. Samen met LeanResults ging de provincie ‘terug naar de tekentafel’. In het door LeanResults begeleide verbeterprogramma bleken commitment en onderling begrip minstens net zo belangrijk te zijn als de procestechnische aspecten.