Privacyverklaring

Via deze website – www.leanresults.nl – worden persoonsgegevens verzameld. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over. U kunt er in ieder geval van op aan dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en dat LeanResults ze nooit aan derden zal verkopen.

Bedrijfsgegevens

LeanResults
Meerndijk 100
3454 HV  De Meern

Overige contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

LeanResults verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die via deze website verzameld en verwerkt worden:

  • uw e-mailadres bij aanmelding voor de LeanResults nieuwsbrief
  • uw naam en e-mailadres en een IP-nummer als u gebruikmaakt van het contactformulier op deze website
  • via Google Analytics gegevens over onder andere websitegedrag, welke internetbrowser en wat voor type apparaat

LeanResults verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

  • voor het verzenden van een gratis e-book en onze nieuwsbrief
  • om u te kunnen e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • om onze website te verbeteren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeanResults.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde ander(e organisatie) te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, naar ons toesturen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

LeanResults neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden.

Cookies

LeanResults gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen wordt naar deze website teruggestuurd wanneer u deze weer bezoekt.

Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website beter optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacybeleid wijzigingen

LeanResults behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Mocht ons privacybeleid wijzigen: op deze websitepagina vindt u altijd de meest recente versie.