Case

Lean training verhoogt leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid bij Desso

De situatie

Hoewel Desso prima financiële resultaten boekte, was er wel sprake van een sterk teruglopende markt. Dalende huizenverkoop leidde tot dalende tapijtverkopen en dealers van Desso hadden het moeilijker. Intern was de leverbetrouwbaarheid teruggelopen, terwijl juist onder lastige marktomstandigheden die betrouwbaarheid extra belangrijk is.

De ambitie

Desso had al onderkend dat invoering van de Lean filosofie op allerlei fronten mogelijk zou maken ambitieuze verbeterdoelstellingen te halen. LeanResults werd benaderd om een aantal verbeterprojecten te selecteren en voor de uitvoering in eerste instantie een aantal medewerkers te trainen in Green Belt en uiteindelijk Black Belt.

De aanpak

Om de samenwerking tussen verschillende afdelingen te verbeteren, brachten we collega’s van verkoop, verkoopbinnendienst, debiteurenbeheer, logistiek, transport en het magazijn in een aantal trainingen bij elkaar. Alleen al die multidisplinaire benadering gaf veel energie en leidde tot veel meer onderling begrip.

In de training lag de focus op het goed in kaart brengen van de huidige processen, vanaf klantorder tot en met levering en betaling. Dat bracht een flinke hoeveelheid verspillingen boven water, die scherp werden gekwantificeerd. LeanResults trainde de medewerkers in het bepalen van het toekomstige gewenste proces en maken van een verbeterplan.

Eén van de verbeterpunten was de afstemming tussen verkoop en verkoopbinnendienst. Dealers klaagden over levertijdstippen en over het niet altijd op voorraad zijn van delen van het assortiment. Dealers hielden daardoor betalingen vast, wat weer leidde tot extra werk bij debiteurenbeheer en de verkoopbinnendienst en vertragingen in nieuwe orders. Kortom: een negatieve spiraal.

Door de multidisciplinaire training en procesinventarisatie ontstond een totaalbeeld over de verschillende procesonderdelen en afdelingen heen. Collega’s vonden elkaar, en begrepen dat iedereen zich zelf hielp door elkaar te helpen. Afdelingen die voorheen als eilandjes opereerden, smolten als het ware hun processen samen. Of zoals we bij LeanResults zeggen: de vingers van de gespreide hand werden gesloten.

De resultaten

  • Kortere doorlooptijden in het orderproces

  • Minder fouten en klachten, een hogere leverbetrouwbaarheid

  • Hogere omzet

  • Meer klanten bij de winkels van de dealers

  • Hogere dealertevredenheid en eindklanttevredenheid

  • Beter gemotiveerde en beter samenwerkende collega’s en afdelingen

De conclusies

Bezint eer ge begint

Maak klantdoelstellingen en projectdoelstellingen heel concreet. Bepaal de prestatiescores in de huidige situatie en stel samen doelstellingen voor de toekomst vast. Geef concreet aan wanneer wat gehaald moet worden.

Multidisciplinair trainen

Bepaal in een vroeg stadium welke processen het meest ‘kraken’ en betrek alle spelers. Leidt daaruit af wie er in verbeterteams moeten zitten en dus getraind moeten worden.

Just-in-Time trainen

75% van trainingsmaterie is na een week vergeten als je het niet meteen in die week toepast. Na twee weken is dat zelfs 90%. Door de training op te knippen in kleine stukjes en parallel het project uit te voeren wordt het getrainde meteen in de praktijk gebracht. Het resultaat is een veel grotere en ook blijvende effectiviteit.

Fouten maken moet

Een goede training geeft ook aandacht aan houding en gedrag. Het maken van fouten en experimenteren met oplossingen is de enige manier om in deze onzekere en complexe wereld effectief te verbeteren. Dat vereist dat je je kwetsbaar opstelt, en dat je weet hoe je feedback moet geven en ontvangen. Het helpt om dat in een trainingsituatie – en dus veilige omgeving – uitgebreid te oefenen.

Trainers met grijze haren maken het verschil

Trainers met hands-on ervaring in lijn- of staffuncties weten wat het betekent om medewerkers aan te sturen, te leiden en te motiveren. Die ingebrachte en toegepaste ervaring betekent een enorme accelerator in de training en het project.

Meer Lean resultaten voor Desso

Zoals bij veel opdrachtgevers verzorgt LeanResults meerdere soorten trajecten bij Desso. In deze video vertelt CFO Tom Francken van Desso Group over de rol van LeanResults bij een ander belangrijk Lean project waarin LeanResults ondersteuning bood en de samenwerking met LeanResults in het algemeen.

Wat zijn úw ambities?

Lean ook voor uw organisatie veel betekenen. We helpen u daar graag bij. Leg ons gerust uw business case voor: we brengen graag vrijblijvend de mogelijkheden voor u in kaart.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl

Over de opdrachtgever

Desso richt zich als leverancier van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt voornamelijk op superieur vloerontwerp. Desso wil wereldmarktleider zijn op het gebied van milieuvriendelijke vloerproducten die een meerwaarde bieden qua design en functionaliteit en zo een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Het bedrijfsconcept van Desso spreekt onder andere over:

“Onze leiders stellen inspirerende doelen, die onze medewerkers motiveren het beste uit zichzelf te halen en ambitieuze nieuwe doelen te bereiken. Onze leidinggevenden vormen de schakel tussen onze geformuleerde strategische doelstellingen en de concrete stappen om die te bereiken. Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal, zijn de sturende kracht achter ons succes.”

Wat zijn úw ambities?

Lean ook voor uw organisatie veel betekenen. We helpen u daar graag bij. Leg ons gerust uw business case voor: we brengen graag vrijblijvend de mogelijkheden voor u in kaart.

+31 (0)33 234 0 333
welkom@leanresults.nl